Görünüm olarak normal ancak belirgin olan  kulaklara yapılan cerrahi düzeltmeler en sık yapılan kulak estetiği işlemleridir. Bu tipteki kulaklara yapılan düzeltme ameliyatları, hem hastanın kendisi ve ailesi hem de cerrah açısından oldukça memnun edici  sonuçlar verir. Kulağın şeklindeki bozukluk artıkça uygulanan yöntemlerin karmaşıklığı da aynı oranda artar.

Kulaktaki şekil bozukluklarının nedeni tam olarak bilinmemektedir. Bazı kaynaklar, kulak etrafında eksik olan ya da yanlş yerleşimli olan kaslardan ileri geldiğini belirtmektedir. Bazı yenidğanlarda aşırı yumuşak ve bükülebilir kulaklar gözlenir. Bu çocuklarda belirgin kulak sorunu varsa ve yan yatırılırlarsa, kulaklar geriye kafaya doğru yönelmek yerine yanak tarafına doğru daha çok katlanır  ve bu, yıllar geçtikçe belirgin kulak sorununu daha da arttırır.

Hastaların muayenesinde, kulağın genel görünümü ve boyutu  ile birlikte üst, orta ve alt bölgeleri ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmede, kulağı oluşturan kıvrımlar ve özellikli yapıları arasındaki ilişkiler, açılanmalar normal bir kulak anatomisi göz önünde bulundurularak ortaya konur. Kulağın alt bölgesi, lobül adı verilen kulak memesi ile sonlanır. Bu bölgede belirginlik ilk başta ön planda olmasa da, diğer bölgeler düzeltildiğinde daha belirgin olarak ortaya çıkabilir.  Varsa asimetri not edilir. Asimetri durumlarında, bir kulağı diğerine benzetmeye yönelik tek taraflı  bir işlemden çok her iki kulağı da ameliyat etmek tercih edilmelidir.

Kulaktaki bozukluğun ya da belirginliğin  derecesi, cerrahi düzeltmenin zamanını belirleyen bir etkendir. Çok belirgin kulakları olan ve ailesi tarafından erken düzeltme istenen çocuklarda, ameliyat 4 yaş kadar erken dönemde bile yapılabilir. Ancak dış kulağın tamamının yeniden yapılması gereken kulak gelişim sorunlarında ameliyatı 10 yaşına kadar ertelemekte fayda vardır. Belirgin kulak sounu olan çocukların okul öncesi çağda ameliyat edilmesi, okulda alay konusu edilmemesi bakımından önem taşır. Kulak düzeltme ameliyatı, çocukta kulak gelişimini olumsuz etkilemez.  Bunun yanında yetişkin dönemde herhangi bir yaşta yapılan düzeltmelerde de başarı oranları aynıdır. Çocuklarda genel anestezi tercih edilriken, erişkinlerde isteğe bağlı olarak lokal ya da genel anestezi tercih edilebilir.

Cerrahi giriş, kulağın arkasındaki oyuktan yapıldığı için, yara izi çok iyi bir şekilde gizlenir. Kıkırdak yapılar arasına ve kıkırdaklar ile kafa kemiği arasına çeşitli tekniklerle şeffaf kalıcı dikişler konularak, kulak kıvrımları arasındaki ilişkiler ve kulağın kafa ile yaptığı açılar normal anatomiye uygun hale getirilir. Kulaktaki bozukluğun derecesine göre bir miktar kıkırdak çıkarılması yapıldıktan sonra kulak memesi düzeltilir. Emilebilen dikişler ile cilt onarıldıktan sonra yumuşak nemli pansuman yapılarak kulaklar sarılır, beşinci gün sargılar alınarak hastaya 4-6 hafta boyunca  kullanacağı gevşek bir saç bandı verilir.

Op. Dr. Umut Sinan Ersoy
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi